Biografia Aleksandra Kamińskiego ostatnidzwonek.pl
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Kamienie na szaniec

Biografia Aleksandra Kamińskiego

„Moim zadaniem życiowym było pomaganie dzieciom, młodzieży, dorosłym w samorozwoju korzystnym zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa” – Aleksander Kamiński w rozmowie z I. Olecką (Wywiad z prof. A.Kamińskim, "Nowa Szkoła" 1974, nr 9, s.32-33).

Aleksander Kamiński zapisał się nie tylko w historii polskiej literatury harcerskiej, lecz także przyczynił się do rozwinięcia takich dziedzin wiedzy, jak pedagogika społeczna (stworzył najmłodszą gałąź harcerstwa polskiego - ruch zuchowy - i ukształtował jego ideały wychowawcze) czy historia (opublikował serię książek o dynastii Jaćwingów).

W swoim życiu pełnił wiele funkcji. Był między innymi pedagogiem, wychowawcą, twórcą metody zuchowej (harcerskiej metody wychowawczej dla 8–11-letnich chłopców), instruktorem harcerskim (napisał wiele powieści – między innymi „Antek Cwaniak”, „Książka wodza zuchów”, „Krąg rady”- będących także podręcznikami metodycznymi dla instruktorów zuchowych), harcmistrzem, żołnierzem Armii Krajowej, jednym z ideowych przywódców Szarych Szeregów oraz organizatorem Małego Sabotażu.

Aleksander Kamiński należał do tego typu ludzi, którzy niezależnie od tego, czym się zajmują, zawsze dają świadectwo swojej miłości dla Ojczyzny i starają się zaszczepić jej pierwiastek w innych ludziach. O jego niezwykłym oddaniu dla Polski świadczy odpowiedź, jakiej udzielił na postawione w 1975 roku w audycji radiowej pytanie „o co mu w pracy wychowawczej szło”: „Niezależnie od tego w jakim zawodzie pracowałem – nauczyciel, wychowawca internatu, pracownik społeczny, oficer, publicysta, pracownik naukowy – niezależnie od tego jakim instytucjom służyłem swą pracą, niezależnie od tego jaki był temat mej aktywności pisarskiej, zawsze usiłowałem zjednywać ludzkie dusze dla ideału Polski godnej szacunku i do ideału Polaków o moralności społecznej godnej szacunku. A przy tym starałem się czynić to jakoś tak, aby słowa: Polska, Polacy – wymieniać jak najrzadziej."


Dzieciństwo i młodość

Wybitny pisarz i działacz harcerski przyszedł na świat 28 stycznia 1903 roku w Warszawie, w rodzinie farmaceuty Jana Kamińskiego z Podlasia i Petroneli pochodzącej z rodziny chłopskiej spod Łęczycy, z domu Kaźmierczak.

Gdy miał dwa latka, razem z rodzicami przeprowadził się do Kijowa. Tam też, osiągnąwszy odpowiedni wiek, zacząć chodzić do czteroklasowej rosyjskiej szkoły powszechnej. Przygodę z edukacją zakończył rezygnacją z nauki po skończeniu poziomu elementarnego. Krok ten nie wynikał z lenistwa czy małej inteligencji – wręcz przeciwnie. Po śmierci ojca w 1911 roku dwunastolatek chciał odciążyć finansowo matkę i stąd jego decyzja o zatrudnieniu się w ukraińskim banku, na stanowisku chłopca na posyłki.

Dwanaście miesięcy później Aleksander razem z matką wyjechał najpierw do Rostowa nad Donem, a później do Humania. Ta podróż przyniosła dramatyczne zmiany w jego młodym życiu – jego matka z nieznanych bliżej przyczyn znalazła się na Kaukazie.

Działalność harcerska

Kolejne lata Kamiński spędził u wuja, gdzie kontynuował naukę w powstałym w wyniku rewolucji polskim gimnazjum oraz pracował w banku. Z powodu łatwości w przyswajaniu wiedzy (w ciągu jednego roku zaliczył materiał z V i VII klasy) starczyło mu czasu, by wstąpić do 1. Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki w Humaniu i rozpocząć trwającą przez resztę życia przygodę z harcerstwem. Po latach ten krok wspominał takimi oto słowami:

„Związałem się z harcerstwem jako piętnastoletni chłopiec. Byłem zafascynowany harcerskim stylem życia i harcerskim wzorcem ideowym. Przechodząc kolejne szczeble harcerskiej kariery młodzieżowej i instruktorskiej przeżywałem, doświadczałem to, co można by nazwać istotą harcerstwa: skuteczną motywacją pracy nad sobą, kształtowaniem w sobie przyjętego wzorca osobowości” [I. Olecka, Wywiad z prof. A.Kamińskim, "Nowa Szkoła" 1974, nr 9, s.32-33].

strona:    1    2    3    4  


Zobacz inne artykuły:

Inne
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Okoliczności powstania „Kamieni na szaniec”
Streszczenie „Kamienie na szaniec” w pigułce
Charakterystyka Rudego
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
Główne motywy literackie w „Kamieniach na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”

Tagi:
Partner serwisu: