Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Kamienie na szaniec

Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Pośmiertnie odznaczony Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Jan Błoński „Novak”, „Sum” – podharcmistrz aresztowany 3 listopada 1942 roku, pośmiertnie mianowany harcmistrzem.

Jan Gutt – harcerz, członek Szarych Szeregów, brał udział w akcji naklejania afiszy we Lwowie. Aresztowany 3 grudnia 1943 i stracony w egzekucji ulicznej.

Ryszard Mieczysław Białous „Jerzy” (inne: „Zygmunt”, „Taran”) - harcmistrz, instruktor harcerski Szarych Szeregów, członek Głównej Kwatery Wojskowej, komendant warszawskich Grup Szturmowych, w czasie okupacji i powstania warszawskiego dowódca harcerskiego batalionu Zośka. Po latach napisał o swoich kolegach:
„Ludzie, którymi miałem zaszczyt dowodzić, to nie wyspa oderwana od społeczeństwa ani cierpiętnicy, dla których było ideałem polec za Ojczyznę, lecz świadomi swych obowiązków młodzi obywatele Rzeczypospolitej, dla których ideałem było żyć dla Niej i pracą przyczynić się do Jej świetności”.
Trzykrotnie otrzymał Krzyż Walecznych oraz raz Order Virtuti Militari V klasy.

Jerzy Drewnowski - maturzysta Batorego, zastępowy w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerzy, współorganizator PLAN-u.

Jerzy Masiukiewicz „Mały” - maturzysta Batorego, aresztowany 2 listopada 1942 roku.

Jerzy Zborowski „Jeremi” (inne: "Jurek", "Jurek Kowalski", "Kajman Okularnik", "Jurek Żoliborski") – harcmistrz, zastępca dowódcy batalionu „Parasol” podczas powstania warszawskiego, uczestnik akcji Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" (np. akcji megafonowej czy pod Arsenałem). Zamordowany w nieznanych okolicznościach przez gestapo we wrześniu 1944 roku, mając zaledwie dwadzieścia dwa lata. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy.

Władysław Jasiński „Jędruś” (inne: „Kmitas”) - instruktor harcerski, twórca grupy dywersyjno-bojowej "Jędrusie" w czasie II wojny światowej, działającej od 1941 roku na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, kieleckiego. Zginął w styczniu 1943 w wyniku zadenuncjowania przez mieszkańca wsi Tursko Wielkie. Pochowany w zbiorowej mogile "Jędrusiów" w Sulisławicach (powiat Sandomierz), pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny i odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.


Juliusz Dąbrowski - harcmistrz, współtwórca Koła Instruktorskiego im. Mieczysława Bema, członek wojennej Głównej Kwatery Harcerzy, jeden z założycieli Głównej Kwatery Szarych Szeregów oraz Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN), współautor znanej w okresie przedwojennym książki poświęconej harcerstwu: „Jeden trudny rok”. Zginął w wyniku rozstrzelania, po dobrowolnym zgłoszeniu się do gestapo, w celu ratowania aresztowanej wcześniej rodziny i aktywu PLAN.

Kazimierz Andrzej Kot - kierownik wydziału bojowego PLAN-u, pierwszy działacz niepodległościowy ścigany przez gestapo, w czasie przesłuchania zbiegł z siedziby gestapo w alei Szucha.

Ksiądz Jan Zieja - od roku 1943 kapelan naczelny Szarych Szeregów.

Lechosław Zieliński - maturzysta Batorego, w latach 1937-38 komendant Gniazda 23 WDH, podharcmistrz, aresztowany w marcu 1940 roku, zginął w obozie w Oświęcimiu.

Stanisław Leopold „Leopold”, „Rafał”, „Leon” – brat cioteczny Andrzeja Romockiego ps. "Morro", harcmistrz, kierownik konspiracyjnego PET- u, członek Rady Programowej przy Naczelniku Harcerzy, w powstaniu warszawskim dowódca 1. kompanii w batalionie "Parasol". Poległ 25 dnia walk w obronie Starego Miasta. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

strona:    1    2    3    4    5    6  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Inne
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Streszczenie „Kamienie na szaniec” w pigułce
Okoliczności powstania „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Rudego
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Charakterystyka Zośki
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Główne motywy literackie w „Kamieniach na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Bibliografia

Tagi: