Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec” - strona 3
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Kamienie na szaniec

Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”

Pośmiertnie odznaczony Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Jan Błoński „Novak”, „Sum” – podharcmistrz aresztowany 3 listopada 1942 roku, pośmiertnie mianowany harcmistrzem.

Jan Gutt – harcerz, członek Szarych Szeregów, brał udział w akcji naklejania afiszy we Lwowie. Aresztowany 3 grudnia 1943 i stracony w egzekucji ulicznej.

Ryszard Mieczysław Białous „Jerzy” (inne: „Zygmunt”, „Taran”) - harcmistrz, instruktor harcerski Szarych Szeregów, członek Głównej Kwatery Wojskowej, komendant warszawskich Grup Szturmowych, w czasie okupacji i powstania warszawskiego dowódca harcerskiego batalionu Zośka. Po latach napisał o swoich kolegach:
„Ludzie, którymi miałem zaszczyt dowodzić, to nie wyspa oderwana od społeczeństwa ani cierpiętnicy, dla których było ideałem polec za Ojczyznę, lecz świadomi swych obowiązków młodzi obywatele Rzeczypospolitej, dla których ideałem było żyć dla Niej i pracą przyczynić się do Jej świetności”.
Trzykrotnie otrzymał Krzyż Walecznych oraz raz Order Virtuti Militari V klasy.

Jerzy Drewnowski - maturzysta Batorego, zastępowy w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerzy, współorganizator PLAN-u.

Jerzy Masiukiewicz „Mały” - maturzysta Batorego, aresztowany 2 listopada 1942 roku.

Jerzy Zborowski „Jeremi” (inne: "Jurek", "Jurek Kowalski", "Kajman Okularnik", "Jurek Żoliborski") – harcmistrz, zastępca dowódcy batalionu „Parasol” podczas powstania warszawskiego, uczestnik akcji Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" (np. akcji megafonowej czy pod Arsenałem). Zamordowany w nieznanych okolicznościach przez gestapo we wrześniu 1944 roku, mając zaledwie dwadzieścia dwa lata. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy.

Władysław Jasiński „Jędruś” (inne: „Kmitas”) - instruktor harcerski, twórca grupy dywersyjno-bojowej "Jędrusie" w czasie II wojny światowej, działającej od 1941 roku na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, kieleckiego. Zginął w styczniu 1943 w wyniku zadenuncjowania przez mieszkańca wsi Tursko Wielkie. Pochowany w zbiorowej mogile "Jędrusiów" w Sulisławicach (powiat Sandomierz), pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny i odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.


Juliusz Dąbrowski - harcmistrz, współtwórca Koła Instruktorskiego im. Mieczysława Bema, członek wojennej Głównej Kwatery Harcerzy, jeden z założycieli Głównej Kwatery Szarych Szeregów oraz Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN), współautor znanej w okresie przedwojennym książki poświęconej harcerstwu: „Jeden trudny rok”. Zginął w wyniku rozstrzelania, po dobrowolnym zgłoszeniu się do gestapo, w celu ratowania aresztowanej wcześniej rodziny i aktywu PLAN.

Kazimierz Andrzej Kot - kierownik wydziału bojowego PLAN-u, pierwszy działacz niepodległościowy ścigany przez gestapo, w czasie przesłuchania zbiegł z siedziby gestapo w alei Szucha.

Ksiądz Jan Zieja - od roku 1943 kapelan naczelny Szarych Szeregów.

Lechosław Zieliński - maturzysta Batorego, w latach 1937-38 komendant Gniazda 23 WDH, podharcmistrz, aresztowany w marcu 1940 roku, zginął w obozie w Oświęcimiu.

Stanisław Leopold „Leopold”, „Rafał”, „Leon” – brat cioteczny Andrzeja Romockiego ps. "Morro", harcmistrz, kierownik konspiracyjnego PET- u, członek Rady Programowej przy Naczelniku Harcerzy, w powstaniu warszawskim dowódca 1. kompanii w batalionie "Parasol". Poległ 25 dnia walk w obronie Starego Miasta. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.

strona:    1    2    3    4    5    6  


Zobacz inne artykuły:

Inne
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Okoliczności powstania „Kamieni na szaniec”
Streszczenie „Kamienie na szaniec” w pigułce
Charakterystyka Rudego
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
Główne motywy literackie w „Kamieniach na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”

Tagi:
Partner serwisu: