Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec” - strona 4
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Kamienie na szaniec

Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”

Sławomir Maciej Bittner „Maciek” (inne: "Kajman Wojak") - członek 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego (tzw. "Pomarańczarni"), dowódca I kompanii batalionu „Zośka”, żołnierz warszawskich Grup Szturmowych, uczestnik wielu akcji małego sabotażu (m.in. pod Arsenałem, akcji likwidacyjnej SS-Oberscharfhrera Schultza, akcji odbicia więźniów na stacji w Celestynowie, likwidacji agenta Gestapo).
Zginął w wyniku rozstrzelania. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy.
Maria Dawtowska - w powstaniu warszawskim oddana sanitariuszka batalionu „Zośka”.

Józef Zawadzki – ojciec Tadeusza "Zośki" i Hanny Zawadzkich, wybitny chemik, rektor Politechniki Warszawskiej, autor „Technologii chemicznej nieorganicznej” – podręcznika dla kilku pokoleń chemików.

Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa” (inne: „Dyrektor”, „Lipinski”, „Rudzki”) - dowódca oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu w stopniu majora, oficer Armii Krajowej. Na przełomie 1943/1944 skierowany na Wołyń jako dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Zmarł w tragicznych okolicznościach, w rejonie futoru Dobry Kraj.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV i V klasy i Krzyżem Walecznych.
Jan Rossman, „Pan Janek” (inne: "Wacek", "Kuna") - porucznik AK, harcmistrz, członek Głównej Kwatery Szarych Szeregów, od 1942 kierownik Wydziału Kształcenia GKH. Poza tym w powstaniu warszawskim oficer w batalionie "Zośka" na Woli i Starym Mieście, organizator sieci kanałów, wizytator i jeden z komendantów Chorągwi Warszawskiej ZHP, członek Rady Programowej przy Naczelniku Harcerzy, twórca słynnej "Szkoły za lasem" – kursów podharcmistrzowskich Szarych Szeregów.
O genezie swojego pomysłu na przedostawanie się kanałami do docelowego miejsca, wspominał w jednym z wywiadów:
"W ruinach getta był człowiek, który znał kanały z okresu walk w getcie i dał nam pierwsze cenne wskazówki.(...) Walkę w kanałach poznałem 25 sierpnia, kiedy dostałem rozkaz przejścia ze Starego Miasta na Żoliborz. Miała to być krótka wyprawa po uzupełnienie
amunicji przeciwczołgowej dla harcerskiego batalionu "Zośka" walczącego na Nowym Mieście. Tymczasem los zdecydował, że pozostałem w służbie kanałowej przez cały wrzesień i potem, po kapitulacji Żoliborza przeszedłem z Żoliborza do Śródmieścia. Doświadczenia kanałowe mówiły nam, że można myśleć o ewakuowaniu ludzi, dowództwa czy oficerów kanałami przez miasto".


Po wojnie, w latach 80. wraz ze Stefanem Mirowskim, Hanną Zawadzką i Haliną Wiśniewską – jako tak zwana „banda czworga” – przyczynił się do zreformowania Związku Harcerstwa Polskiego.

Aleksander Kamiński, dedykując mu „Kamienie na szaniec” nazwał go „Harcerzem do ostatnich dni (…) człowiekiem, który decydujący wpływ wywierał na kształtowanie postawy ideowej harcerstwa w latach walki”. Oto kilka innych opinii na temat tego harcerskiego mentora i żołnierza AK:
- „Był autorytetem naturalnym, miał jakiś charyzmat, był człowiekiem budującym szacunek i zaufanie swoją postawą, zachowaniem, spojrzeniem, żyjącym w prawdzie, czyny jego były zgodne ze słowami” (Stefan Mirowski).
- „Był człowiekiem o niespotykanym otwarciu na świat i drugiego człowieka – utrzymywał kontakt z „ZHP poza granicami kraju” oraz organizacjami skautowymi na całym świecie podczas swoich wyjazdów zagranicznych. Zawsze miał dobry kontakt z młodszymi czy to podczas prowadzenia Biura Studiów czy wtedy gdy uczył mieszkańców afryki budowy mostów” (Halina Wiśniewska)
- „Był człowiekiem dowcipnym, a przy tym bardzo poważnym. Miał bardzo jasny osąd sytuacji i umiejętność widzenia zagrożeń dla organizacji i kraju” (Danuta Rossman)

strona:    1    2    3    4    5    6  


Zobacz inne artykuły:

Inne
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Okoliczności powstania „Kamieni na szaniec”
Streszczenie „Kamienie na szaniec” w pigułce
Charakterystyka Rudego
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
Główne motywy literackie w „Kamieniach na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”

Tagi:
Partner serwisu: