Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) Paprocki
c) kinowa
d) „sklepy mięsne”
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Aleksandra Kamińskiego
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Jana Bytnara
d) Jana Rossmana
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Gloria
d) Ninette
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Kanadzie
b) Wielkiej Brytanii
c) USA
d) ZSRR
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Mały
b) Gruby
c) Wesoły
d) Kamień
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Komendantury Wywiadu
c) Kierownicze Dywizje
d) Konspiracyjne Dywizjony
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) dwa lata
b) cztery lata
c) trzy lata
d) rok
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) gawędy harcerskiej
b) eposu
c) fikcji literackiej
d) ballady
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Adama Mickiewicza
b) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
c) Cypriana Kamila Norwida
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie


Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1945
b) 1955
c) 1949
d) 1943
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w marcu 1941 roku
b) w lutym 1942 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 10 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 1 tys. egzemplarzy
d) 25 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) geografii
c) historii
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dziewięćdziesięciu
b) stu pięciu
c) czterdziestu dziewięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) Zachęty
b) siedziby Gestapo
c) niebieskiej policji
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Stefan Orsza
c) Florian Marciniak
d) Alek
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 18 stycznia
c) 27 kwietnia
d) 30 marca
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury eseistycznej
b) powieści historycznej
c) literatury reportażowej
d) literatury faktu
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Zośka i Parasol”
b) „Alek i Buki”
c) „Rudy i Wawer”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Basia
c) Czesia
d) Marysia
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Góry Sowie
b) w Beskidy Śląskie
c) w Bieszczady
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 11 lutego 1942
c) 30 marca 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) rabarbaru
b) marchwi
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jabłek
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Zośka
b) Kamień
c) Alek
d) Rudy
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) dwa typy narracji
c) jeden typ narracji
d) cztery typy narracji
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Staśka
c) Czarny
d) Jaś
Rozwiązanie

Tagi: