Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Alek i Rudy umierają:
a) 18 stycznia
b) 11 lutego
c) 27 kwietnia
d) 30 marca
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Gruby
c) Mały
d) Kamień
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) stu pięciu
b) czterdziestu dziewięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1945
c) 1955
d) 1943
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rabarbaru
c) jabłek
d) marchwi
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w listopadzie 1943 roku
d) w grudniu 1940 roku
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Jaś
b) Czarny
c) Staśka
d) Wojtek
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) trzy typy narracji
c) dwa typy narracji
d) jeden typ narracji
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) geografii
c) kultury fizycznej
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Czesia
b) Basia
c) Marysia
d) Kasia
Rozwiązanie


Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) cztery lata
b) trzy lata
c) rok
d) dwa lata
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Kamień
b) Alek
c) Zośka
d) Rudy
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Stefan Orsza
b) Florian Marciniak
c) Zośka
d) Alek
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Komendantury Wywiadu
b) Kierownictwo Dywersji
c) Konspiracyjne Dywizjony
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Alek i Rudy”
d) „Alek i Buki”
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 30 marca 1942
b) 3 maja 1942
c) 11 lutego 1942
d) 17 kwietnia 1942
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Cypriana Kamila Norwida
b) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
c) Adama Mickiewicza
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Wielkiej Brytanii
b) USA
c) ZSRR
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
b) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Góry Sowie
c) w Beskid Sądecki
d) w Bieszczady
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Rossmana
b) Aleksandra Kamińskiego
c) Tadeusza Zawadzkiego
d) Jana Bytnara
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) gawędy harcerskiej
b) ballady
c) eposu
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Gloria
b) Ninette
c) Estefania
d) Adria
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Drewnowski
c) Juliusz Dąbrowski
d) Jerzy Masiukiewicz
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 25 tys. egzemplarzy
b) 1 tys. egzemplarzy
c) 2 tys. egzemplarzy
d) 10 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) powieści historycznej
c) literatury reportażowej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) Paprocki
c) fotograficzna
d) kinowa
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) siedziby Gestapo
b) gmachu PKO
c) Zachęty
d) niebieskiej policji
Rozwiązanie

Tagi: