strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/kns/ ----------------
 Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) trzy typy narracji
c) dwa typy narracji
d) jeden typ narracji
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Alek
b) Florian Marciniak
c) Stefan Orsza
d) Zośka
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) powieści historycznej
c) literatury faktu
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) Zachęty
c) siedziby Gestapo
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Mały
c) Gruby
d) Kamień
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 3 maja 1942
c) 30 marca 1942
d) 11 lutego 1942
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Juliusza Słowackiego
b) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
c) Adama Mickiewicza
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 2 tys. egzemplarzy
b) 1 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 10 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) geografii
b) języka polskiego
c) kultury fizycznej
d) historii
Rozwiązanie


Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Jaś
c) Staśka
d) Czarny
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w lutym 1942 roku
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Kierownicze Dywizje
c) Komendantury Wywiadu
d) Konspiracyjne Dywizjony
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1945
c) 1943
d) 1949
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Rudy”
b) „Rudy i Wawer”
c) „Alek i Buki”
d) „Zośka i Parasol”
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Gloria
d) Ninette
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) Kanadzie
c) Wielkiej Brytanii
d) ZSRR
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) ballady
c) gawędy harcerskiej
d) eposu
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Marysia
b) Czesia
c) Basia
d) Kasia
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) kinowa
c) Paprocki
d) fotograficzna
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Pseudonim „Mały” nosił:
a) Juliusz Dąbrowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) stu pięciu
b) dziewięćdziesięciu
c) dwunastu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Kamień
b) Zośka
c) Rudy
d) Alek
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Rossmana
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Jana Bytnara
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
c) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
d) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) marchwi
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) rabarbaru
d) jabłek
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Bieszczady
b) w Beskidy Śląskie
c) w Góry Sowie
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) cztery lata
b) dwa lata
c) trzy lata
d) rok
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 27 kwietnia
c) 30 marca
d) 18 stycznia
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: