Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) niebieskiej policji
c) siedziby Gestapo
d) Zachęty
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Góry Sowie
c) w Beskid Sądecki
d) w Bieszczady
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) ZSRR
b) Wielkiej Brytanii
c) USA
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 3 maja 1942
c) 17 kwietnia 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) dwa typy narracji
b) cztery typy narracji
c) trzy typy narracji
d) jeden typ narracji
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) stu pięciu
b) czterdziestu dziewięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1943
b) 1955
c) 1949
d) 1945
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) języka polskiego
c) kultury fizycznej
d) geografii
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Gruby
b) Kamień
c) Mały
d) Wesoły
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) kinowa
b) fotograficzna
c) Paprocki
d) „sklepy mięsne”
Rozwiązanie


Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) powieści historycznej
c) literatury eseistycznej
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Juliusza Słowackiego
d) Adama Mickiewicza
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rabarbaru
c) marchwi
d) jabłek
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Alek i Buki”
c) „Zośka i Parasol”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) ballady
c) eposu
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 2 tys. egzemplarzy
b) 1 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 10 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 27 kwietnia
b) 30 marca
c) 18 stycznia
d) 11 lutego
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
b) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) trzy lata
b) cztery lata
c) rok
d) dwa lata
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Basia
b) Marysia
c) Czesia
d) Kasia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownicze Dywizje
b) Konspiracyjne Dywizjony
c) Komendantury Wywiadu
d) Kierownictwo Dywersji
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Aleksandra Kamińskiego
b) Jana Bytnara
c) Jana Rossmana
d) Tadeusza Zawadzkiego
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Adria
b) Estefania
c) Ninette
d) Gloria
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Stefan Orsza
b) Zośka
c) Alek
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Juliusz Dąbrowski
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w lutym 1942 roku
d) w grudniu 1940 roku
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Kamień
b) Alek
c) Rudy
d) Zośka
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Czarny
c) Jaś
d) Staśka
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: