Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Rossmana
b) Jana Bytnara
c) Aleksandra Kamińskiego
d) Tadeusza Zawadzkiego
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) trzy lata
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Alek
b) Zośka
c) Rudy
d) Kamień
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 17 kwietnia 1942
c) 3 maja 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Góry Sowie
c) w Bieszczady
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) Paprocki
b) „sklepy mięsne”
c) kinowa
d) fotograficzna
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) czterdziestu dziewięciu
b) dziewięćdziesięciu
c) stu pięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 30 marca
b) 18 stycznia
c) 27 kwietnia
d) 11 lutego
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Konspiracyjne Dywizjony
b) Kierownicze Dywizje
c) Kierownictwo Dywersji
d) Komendantury Wywiadu
Rozwiązanie


Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
d) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Juliusza Słowackiego
b) Adama Mickiewicza
c) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Gruby
b) Kamień
c) Mały
d) Wesoły
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Staśka
c) Jaś
d) Wojtek
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 25 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 10 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) dwa typy narracji
c) cztery typy narracji
d) jeden typ narracji
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Alek
c) Florian Marciniak
d) Stefan Orsza
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) gmachu PKO
c) siedziby Gestapo
d) Zachęty
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Alek i Rudy”
d) „Alek i Buki”
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w marcu 1941 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) ballady
b) gawędy harcerskiej
c) eposu
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) powieści historycznej
c) literatury faktu
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Adria
b) Gloria
c) Ninette
d) Estefania
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Czesia
b) Marysia
c) Kasia
d) Basia
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Juliusz Dąbrowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) ZSRR
c) Wielkiej Brytanii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) języka polskiego
c) geografii
d) historii
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) jabłek
b) rabarbaru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) marchwi
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1943
b) 1955
c) 1949
d) 1945
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: