Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) ballady
c) gawędy harcerskiej
d) eposu
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Mały
c) Kamień
d) Gruby
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) siedziby Gestapo
c) Zachęty
d) niebieskiej policji
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Aleksandra Kamińskiego
c) Jana Rossmana
d) Tadeusza Zawadzkiego
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w lutym 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dziewięćdziesięciu
b) dwunastu
c) stu pięciu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Juliusza Słowackiego
c) Adama Mickiewicza
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) rabarbaru
b) jabłek
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) marchwi
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 30 marca 1942
b) 17 kwietnia 1942
c) 11 lutego 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie


Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) kinowa
c) fotograficzna
d) Paprocki
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Alek
b) Stefan Orsza
c) Zośka
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Zośka i Parasol”
b) „Rudy i Wawer”
c) „Alek i Buki”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) dwa lata
c) cztery lata
d) trzy lata
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) ZSRR
b) Wielkiej Brytanii
c) Kanadzie
d) USA
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 2 tys. egzemplarzy
b) 10 tys. egzemplarzy
c) 1 tys. egzemplarzy
d) 25 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Staśka
c) Jaś
d) Wojtek
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Marysia
b) Basia
c) Kasia
d) Czesia
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1945
c) 1955
d) 1943
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Drewnowski
c) Jerzy Masiukiewicz
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) jeden typ narracji
c) dwa typy narracji
d) trzy typy narracji
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
c) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
d) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) historii
c) języka polskiego
d) geografii
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) powieści historycznej
c) literatury eseistycznej
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 27 kwietnia
c) 18 stycznia
d) 30 marca
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Komendantury Wywiadu
b) Kierownicze Dywizje
c) Kierownictwo Dywersji
d) Konspiracyjne Dywizjony
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Zośka
b) Rudy
c) Alek
d) Kamień
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Gloria
b) Estefania
c) Ninette
d) Adria
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Bieszczady
b) w Beskidy Śląskie
c) w Góry Sowie
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Tagi: