Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) stu pięciu
b) dziewięćdziesięciu
c) dwunastu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Drewnowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Juliusz Dąbrowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Buki”
b) „Alek i Rudy”
c) „Rudy i Wawer”
d) „Zośka i Parasol”
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Mały
b) Kamień
c) Gruby
d) Wesoły
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) powieści historycznej
b) literatury eseistycznej
c) literatury faktu
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Alek
c) Zośka
d) Kamień
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Aleksandra Kamińskiego
b) Jana Rossmana
c) Jana Bytnara
d) Tadeusza Zawadzkiego
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) jabłek
b) marchwi
c) rabarbaru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) ballady
b) eposu
c) gawędy harcerskiej
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) ZSRR
b) Wielkiej Brytanii
c) Kanadzie
d) USA
Rozwiązanie


Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) „sklepy mięsne”
c) kinowa
d) Paprocki
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 30 marca
c) 18 stycznia
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) cztery lata
b) rok
c) dwa lata
d) trzy lata
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Bieszczady
c) w Góry Sowie
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 10 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 1 tys. egzemplarzy
d) 25 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Basia
b) Marysia
c) Czesia
d) Kasia
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Alek
b) Florian Marciniak
c) Stefan Orsza
d) Zośka
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Gloria
d) Ninette
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w grudniu 1940 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w lutym 1942 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 3 maja 1942
b) 30 marca 1942
c) 17 kwietnia 1942
d) 11 lutego 1942
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) Zachęty
b) siedziby Gestapo
c) niebieskiej policji
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Jaś
b) Staśka
c) Wojtek
d) Czarny
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1945
c) 1943
d) 1949
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Konspiracyjne Dywizjony
b) Kierownictwo Dywersji
c) Komendantury Wywiadu
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Cypriana Kamila Norwida
b) Adama Mickiewicza
c) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) kultury fizycznej
c) języka polskiego
d) geografii
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) jeden typ narracji
c) trzy typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie

Tagi: