Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dziewięćdziesięciu
b) stu pięciu
c) czterdziestu dziewięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Wielkiej Brytanii
b) Kanadzie
c) USA
d) ZSRR
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) jabłek
b) rabarbaru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) marchwi
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) dwa lata
b) trzy lata
c) rok
d) cztery lata
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) geografii
c) języka polskiego
d) historii
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) eposu
b) gawędy harcerskiej
c) ballady
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Mały
c) Gruby
d) Kamień
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) siedziby Gestapo
c) Zachęty
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Adama Mickiewicza
c) Juliusza Słowackiego
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Konspiracyjne Dywizjony
b) Komendantury Wywiadu
c) Kierownicze Dywizje
d) Kierownictwo Dywersji
Rozwiązanie


Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury eseistycznej
b) powieści historycznej
c) literatury faktu
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1943
c) 1945
d) 1955
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Alek
b) Zośka
c) Stefan Orsza
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) Paprocki
b) „sklepy mięsne”
c) fotograficzna
d) kinowa
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Ninette
b) Gloria
c) Adria
d) Estefania
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 2 tys. egzemplarzy
b) 10 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Zośka i Parasol”
b) „Alek i Buki”
c) „Alek i Rudy”
d) „Rudy i Wawer”
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Jana Rossmana
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 3 maja 1942
c) 17 kwietnia 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) jeden typ narracji
c) cztery typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 18 stycznia
b) 30 marca
c) 27 kwietnia
d) 11 lutego
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Jaś
b) Staśka
c) Wojtek
d) Czarny
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Juliusz Dąbrowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Bieszczady
b) w Beskid Sądecki
c) w Góry Sowie
d) w Beskidy Śląskie
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Zośka
b) Alek
c) Kamień
d) Rudy
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Basia
b) Kasia
c) Czesia
d) Marysia
Rozwiązanie

Tagi: