Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Juliusza Słowackiego
d) Adama Mickiewicza
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1943
c) 1945
d) 1955
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 10 tys. egzemplarzy
b) 1 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 2 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rabarbaru
c) jabłek
d) marchwi
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Basia
c) Marysia
d) Czesia
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Góry Sowie
b) w Beskidy Śląskie
c) w Beskid Sądecki
d) w Bieszczady
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 11 lutego 1942
c) 3 maja 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) czterdziestu dziewięciu
b) stu pięciu
c) dwunastu
d) dziewięćdziesięciu
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) Kanadzie
c) ZSRR
d) Wielkiej Brytanii
Rozwiązanie


W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Konspiracyjne Dywizjony
b) Kierownictwo Dywersji
c) Komendantury Wywiadu
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Gruby
b) Wesoły
c) Mały
d) Kamień
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) dwa typy narracji
c) jeden typ narracji
d) cztery typy narracji
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) trzy lata
c) dwa lata
d) cztery lata
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) Paprocki
b) „sklepy mięsne”
c) fotograficzna
d) kinowa
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) Zachęty
c) gmachu PKO
d) siedziby Gestapo
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 30 marca
c) 18 stycznia
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Florian Marciniak
b) Alek
c) Stefan Orsza
d) Zośka
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) ballady
b) fikcji literackiej
c) eposu
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Buki”
b) „Alek i Rudy”
c) „Rudy i Wawer”
d) „Zośka i Parasol”
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w lutym 1942 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) geografii
b) historii
c) języka polskiego
d) kultury fizycznej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Wojtek
c) Staśka
d) Jaś
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Alek
b) Rudy
c) Kamień
d) Zośka
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Aleksandra Kamińskiego
b) Jana Rossmana
c) Tadeusza Zawadzkiego
d) Jana Bytnara
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Ninette
d) Gloria
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) literatury reportażowej
c) powieści historycznej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Janek Błoński
c) Jerzy Drewnowski
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie

Tagi: