Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rabarbaru
c) jabłek
d) marchwi
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 10 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Konspiracyjne Dywizjony
c) Kierownicze Dywizje
d) Komendantury Wywiadu
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Alek
c) Zośka
d) Kamień
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 30 marca 1942
c) 3 maja 1942
d) 11 lutego 1942
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) ZSRR
c) Kanadzie
d) Wielkiej Brytanii
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Alek i Rudy”
d) „Alek i Buki”
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Czesia
c) Marysia
d) Basia
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dwunastu
b) czterdziestu dziewięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) stu pięciu
Rozwiązanie


Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Gloria
c) Adria
d) Ninette
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) Paprocki
c) „sklepy mięsne”
d) kinowa
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w lutym 1942 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) literatury eseistycznej
c) powieści historycznej
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Beskid Sądecki
c) w Góry Sowie
d) w Bieszczady
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Adama Mickiewicza
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) jeden typ narracji
b) trzy typy narracji
c) dwa typy narracji
d) cztery typy narracji
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 30 marca
b) 11 lutego
c) 18 stycznia
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Aleksandra Kamińskiego
d) Jana Rossmana
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie


Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Kamień
b) Mały
c) Wesoły
d) Gruby
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) trzy lata
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1949
c) 1943
d) 1945
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Stefan Orsza
b) Zośka
c) Alek
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Juliusz Dąbrowski
b) Jerzy Drewnowski
c) Janek Błoński
d) Jerzy Masiukiewicz
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) gawędy harcerskiej
b) ballady
c) eposu
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Staśka
c) Czarny
d) Jaś
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) Zachęty
c) siedziby Gestapo
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) języka polskiego
c) geografii
d) kultury fizycznej
Rozwiązanie

Tagi: