Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dziewięćdziesięciu
b) stu pięciu
c) dwunastu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) cztery lata
c) trzy lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Kierownicze Dywizje
c) Komendantury Wywiadu
d) Konspiracyjne Dywizjony
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) Paprocki
c) kinowa
d) „sklepy mięsne”
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Juliusza Słowackiego
c) Adama Mickiewicza
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
d) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Alek
b) Rudy
c) Kamień
d) Zośka
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) powieści historycznej
b) literatury faktu
c) literatury reportażowej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie


Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Jaś
b) Czarny
c) Wojtek
d) Staśka
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) Zachęty
c) siedziby Gestapo
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Góry Sowie
b) w Bieszczady
c) w Beskid Sądecki
d) w Beskidy Śląskie
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Gloria
d) Ninette
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w grudniu 1940 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Buki”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Alek i Rudy”
d) „Rudy i Wawer”
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1943
c) 1949
d) 1945
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Kamień
b) Gruby
c) Wesoły
d) Mały
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Rossmana
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Jana Bytnara
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 25 tys. egzemplarzy
c) 2 tys. egzemplarzy
d) 10 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kamienie na szaniec mają:
a) dwa typy narracji
b) jeden typ narracji
c) cztery typy narracji
d) trzy typy narracji
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Florian Marciniak
c) Alek
d) Stefan Orsza
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) geografii
c) kultury fizycznej
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) ZSRR
c) Kanadzie
d) Wielkiej Brytanii
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 18 stycznia
b) 27 kwietnia
c) 30 marca
d) 11 lutego
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 17 kwietnia 1942
c) 3 maja 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) eposu
b) ballady
c) fikcji literackiej
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jabłek
c) rabarbaru
d) marchwi
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Czesia
b) Basia
c) Kasia
d) Marysia
Rozwiązanie

Tagi: