Kamienie na szaniec
      Kamienie na szaniec | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Juliusz Dąbrowski
c) Janek Błoński
d) Jerzy Drewnowski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Kanadzie
b) USA
c) Wielkiej Brytanii
d) ZSRR
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Basia
c) Czesia
d) Marysia
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Jaś
c) Wojtek
d) Staśka
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) jeden typ narracji
c) trzy typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Mały
c) Kamień
d) Gruby
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) literatury faktu
c) powieści historycznej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 17 kwietnia 1942
c) 3 maja 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie


Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dziewięćdziesięciu
b) czterdziestu dziewięciu
c) dwunastu
d) stu pięciu
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Gloria
b) Ninette
c) Adria
d) Estefania
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) ballady
c) eposu
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Konspiracyjne Dywizjony
b) Kierownicze Dywizje
c) Kierownictwo Dywersji
d) Komendantury Wywiadu
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) marchwi
b) rabarbaru
c) jabłek
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Juliusza Słowackiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
d) Adama Mickiewicza
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 27 kwietnia
b) 18 stycznia
c) 30 marca
d) 11 lutego
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Stefan Orsza
b) Alek
c) Zośka
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Góry Sowie
b) w Bieszczady
c) w Beskidy Śląskie
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Zośka
c) Alek
d) Kamień
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Alek i Buki”
c) „Zośka i Parasol”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) dwa lata
b) cztery lata
c) trzy lata
d) rok
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) niebieskiej policji
c) Zachęty
d) siedziby Gestapo
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) fotograficzna
c) Paprocki
d) kinowa
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 10 tys. egzemplarzy
d) 25 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
b) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Tadeusza Zawadzkiego
b) Jana Rossmana
c) Jana Bytnara
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) geografii
c) języka polskiego
d) historii
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1943
b) 1949
c) 1945
d) 1955
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: